fbpx
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2018-05-24T09:36:58+00:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIGHT SUGAR z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Erazma z Zakroczymia 6 m 39, 03-185 Warszawa, jako administratora danych osobowych w celu przygotowania oferty handlowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, iż znane mi są zasady Polityki Prywatności w LIGHT SUGAR